Sök
Stäng denna sökruta.

Misstänker du att du är en av oss? Klicka här för att göra ett självtest.

SLAA i Sverige; Riksmöte, Riksgruppen, Riktlinjer och Protokoll

Riksmöte

Riksmöte hålls två gånger per år och är SLAA Sveriges nationella beslutande organ.
Varje SLAA-grupp har möjlighet att skicka en representant till ett riksmöte. Vanligtvis är det gruppens gruppservicerepresentant (GSR), eller annan medlem, som representerar gruppen.

Alla medlemmar i SLAA är välkomna att delta på ett riksmöte men det är endast de som är utsedda att representera sin grupp som har rösträtt.

Längre ned finner du riktlinjer för riksmöte och riksmötesprotokoll.


Riksgruppen

Riksgruppen är SLAA Sveriges tjänare (verkställande organ).
De serviceposter som finns inom riksgruppen tillsätts på ett riksmöte.

Riksgruppens uppgifter är bland annat att:

  • genomföra de beslut som tagits på ett Riksmöte
  • fatta operativa beslut i löpande praktiska frågor
  • sköta SLAA Sveriges hemsida
  • besvara mail
  • sälja SLAA-litteratur
  • översätta SLAA-litteratur
  • vara grupper behjälpliga med mötesordning etc.


Riktlinjer för Riksmöte och Riksgruppen i SLAA Sverige

Riktlinjer för Riksmöte och Riksgruppen (uppdaterad 2024-06-16)


Formulär för motioner till Riksmöte

Formulär motioner, ladda ner och skriv motionen och maila din motion till info@slaa.se