Sök
Stäng denna sökruta.

Misstänker du att du är en av oss? Klicka här för att göra ett självtest.

SLAA Talare

SLAA-grupper spelar ibland in tal som hållits på möten eller på SLAA-konvent och en del av talen kan du lyssna på här.

Talaren är en medlem i SLAA som själv arbetat igenom de 12 stegen och, som vid tidpunkten då talet spelas in, har en nykter tid på minst 6 månader.

Läs mer i ”Riktlinjer för Riksmöte och Riksgruppen” under fliken ”Om SLAA”/Sverige, punkt 17 ”Öppna tal på hemsidan”.

Det går bra att spela in tal på en mobiltelefon och vill du publicera talet här på hemsidan, skicka mail till info@SLAA.se så löser vi hur talet ”skickas” för att granskas.

SLAA står officiellt inte för det som sägs i talen och alla som talar är anonyma. Som gemenskap har SLAA ingen anknytning till andra organisationer, rörelser eller intressegrupper, vare sig religiösa eller världsliga. SLAA tar varken ställning för eller emot i yttre angelägenheter.

Martin om sjukdomsbegreppet och stegen (2016)

Maj talar på Örebrokonventet (2019)

Matilda talar på konvent (2019)

Hans life story och de tolv stegen (2020)

My talar i Hjorthagen (2023)

Danne talar i Hjorthagen (2023)