Sök
Stäng denna sökruta.

Misstänker du att du är en av oss? Klicka här för att göra ett självtest.

Om SLAA

Har du problem med sex och/eller relationer och finner att livet mer och mer kretsar kring detta så kanske du är en av oss. Vi är män och kvinnor som har funnit att vi är sex- och kärleksberoende. På våra möten och grupper kommer du välkomnas och finna en gemenskap.

Du är inte ensam.

 

SLAA är ett sällskap som bildades i Boston (USA) 1976 och finns idag i stora delar av världen.

Anonyma sex- och kärleksberoende är en tolvstegs- och tolvtraditionsinriktad gemenskap baserad på den modell som Anonyma Alkoholister ursprungligen tog fram.

 

Det enda villkoret för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende. SLAA är helt självförsörjande genom frivilliga bidrag från sina medlemmar och är gratis för alla som behöver det.

För att motverka de destruktiva konsekvenserna av sex- och kärleksberoende tar vi hjälp av fem huvudsakliga tillgångar:

 

1. Nykterhet. Vår villighet att sluta agera ut i vårt eget personliga bottenlinjebeteende på daglig basis.

 

2. Sponsorskap / Möten. Vår förmåga att söka oss till den stödjande gemenskapen i SLAA

 

3. Stegen. Vår tillämpning av tolvstegsprogrammet för tillfrisknande, för att uppnå sexuell och känslomässig nykterhet.

 

4. Service. Vi ger tillbaka till SLAA:s gemenskap vad vi hela tiden så frikostigt får ta emot.

 

5. Andlighet. Vårt utvecklande av en relation med en kraft större än oss själva som kan vägleda och upprätthålla vårt tillfrisknande.

 

Som gemenskap har SLAA ingen anknytning till andra organisationer, rörelser eller intressegrupper, vare sig religiösa eller världsliga.

 

Vi är dock samlade för ett gemensamt ändamål: att ta itu med vårt sexuella och känslomässiga beroende. Vi finner en gemensam nämnare i vår besatthet och våra tvångsmässiga mönster, vilket går bortom alla personliga skillnader vad gäller sexuell läggning eller könsidentitet.

 

Vi måste noga skydda varje SLAA-medlems anonymitet.

 

Vi försöker även undvika att dra till oss otillbörlig uppmärksamhet från media kring SLAA som helhet.

SLAA:s åtta huvuddokument ger en grund för SLAA:s program och ger den grundläggande information som behövs för att tillfriskna från sex- och kärleksberoende och/eller att starta ett SLAA-möte på valfritt språk.


OBS! SLAAs huvuddokument får inte ändras. Huvuddokumenten

är grundstommen för vår gemenskap och utgör den cement som

binder oss samman.