Sök
Stäng denna sökruta.

Misstänker du att du är en av oss? Klicka här för att göra ett självtest.

Vem får delta på SLAAs möten?

Alla de som har en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende är välkomna att delta på SLAAs möten! Inga andra krav ställs. Etnicitet, sexuell läggning, ålder, könsidentitet, inkomst, religion eller annat spelar ingen roll. Alla är välkomna.

Ur SLAA 3:e tradition: ”Det enda villkoret för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex och kärleksberoende.”

 

Slutna möten (vanligast)

På slutna möten får endast de som har en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende delta. Anhöriga eller övriga som är intresserade får inte delta. Syftet med denna begränsning är att göra mötena trygga för de som deltar.

 

Öppna möten

Vissa grupper har öppna möten på vissa tider / dagar i månaden. På ett öppet möte får vem som helst delta. Detta innebär att även anhöriga och övriga intresserade får delta. Detta kan vara ett utmärkt tillfälle för dig som är SLAA-medlem att ta med en anhörig, eller för dig som är anhörig att delta på ett möte och förstå hur ett möte går till, eller för att få svar på frågor av andra på mötet.

 

Både ”Slutna möten” och ”Öppna möten” omfattas av anonymiteten och vem som varit på mötet eller vad som sägs får inte spridas.