Sök
Stäng denna sökruta.

Misstänker du att du är en av oss? Klicka här för att göra ett självtest.

Vad innebär anonymiteten?

För att alla ska känna sig trygga att delta på möten så har vi en princip om anonymitet.

 

Detta innebär att vi på möten presenterar oss med vårt förnamn . Vi skyddar varandras identitet genom att inte prata om vem som sagt vad eller vem som är på ett möte till andra.

 

SLAA har inga medlemsregister.

Enligt våra traditioner 11 och 12 gäller:

 

11. Våra kontakter med allmänheten baseras på rörelsens egen kraft snarare än på direkt propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio, TV, film och andra offentliga medier. Vi bör med särskild omsorg skydda varje SLAA-medlems anonymitet.

 

12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip framför person.

 

Se också ett av SLAAs sju huvuddokument under ”12 rekommenderade riktlinjer vid kontakt med media”.