Sök
Stäng denna sökruta.

Misstänker du att du är en av oss? Klicka här för att göra ett självtest.

Att starta en ny grupp

SLAA vilar, såsom alla andra tolvstegsgemenskaper, på de erfarenheter som Anonyma Alkoholister (AA) beskrivit i sin litteratur Anonyma Alkoholister och Tolv Steg och Tolv traditioner. 

De tolv stegen ger oss möjlighet att kunna tillfriskna som individer och de Tolv traditionerna hjälper grupperna att utvecklas och överleva.

Allt arbete i SLAA bygger på AAs Tolv traditioner som har anpassats till vår gemenskap.


Tredje traditionen säger:

”Det enda villkoret för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex och kärleksberoende. Två eller flera personer som samlas för att hjälpa varandra att tillfriskna från sex- och kärleksberoende kan kalla sig en SLAA-grupp, under förutsättning att de som grupp inte har någon annan anknytning eller något annat syfte.”

De olika mötestexter ni finner nedan är tänkta som en hjälp för er som vill starta en ny grupp. De är förslag och kan ändras efter gruppens behov.

OBS! SLAAs huvuddokument får inte ändras. Huvuddokumenten är grundstommen för vår gemenskap och utgör den cement som binder oss samman.

Varje SLAA grupp är självstyrande och bestämmer själv vilka texter som läses eller vilka teman som väljs (eller inte väljs) de olika veckorna i månaden.

De flesta möten väljer att endast läsa konferensgodkänd SLAA- och AA-litteratur.

Några förslag på mötesteman:

  • Läsning av stegtext utifrån aktuell månad ur SLAA Basic text – Svenska översättningen. Exempel: januari : steg 1, februari : steg 2 o.s.v.
  • Anorexi känslomässig, social och sexuell anorexi. Textläsning från Anorexipamfletten m.fl.
  • Traditionsmöte en gång i månaden. Läsning ur AA Tolv steg och tolv traditioner. Exempel: januari : tradition 1 osv.
  • Praktiskt möte en gång i månaden då gruppens praktiska angelägenheter tas om hand. Praktiskt möte kan om gruppsamvetet vill tidsbegränsas eller läggas före eller efter ordinarie mötestid.
  • Gruppsamvetsmöte, de gånger som mötet infaller i den femte veckan i månaden. Syftet med gruppinventeringsmötet är att tillsammans utvärdera hur vi som grupp uppfyller SLAA:s Tolv Traditioner och vårt huvudsyfte: att hjälpa andra sex- och kärleksberoende att tillfriskna.

De flesta grupper väljer att hålla så kallade slutna möten, vilket betyder att endast de som ser sig själva som, eller misstänker att de är, sex och kärleksberoende och önskar tillfriskna, är välkomna.  

En del väljer att ha öppna möten en gång i månaden då även anhöriga eller och andra som inte definierar sig som sex- och kärleksberoende är välkomna.

SLAAs hemsida är vår kanal för info, kontakt, inbjudan till konvent och andra nyheter inom SLAA i Sverige.

Det är viktigt att varje ny grupp skapar en e-postadress för att kunna vara med på SLAA:s officiella möteslista och kalender på hemsidan och för att kunna få inbjudan till Riksmötet som är två gånger per år (i mars och september).

Skicka era uppgifter, och om ni har några frågor till info@slaa.se  
Litteratur och medaljer kan beställas från vår Lageransvarig. Se fliken Webbshop.

Sist men inte minst önskar vi Er all lycka till med er nya grupp och tillfrisknande.